Tvångslagstiftning

Om Tvångslagstiftning

Det kan vara så att man behöver stöd om samhället ifrågasätter hur man tar hand om sitt/sina barn. Om socialtjänsten utreder ett eventuellt omhändertagande av barn är det viktigt att du som förälder får kompetent juridiskt stöd.

Tvångslag är en svensk benämning på en lag som ger möjlighet att ge en person vård mot dennes vilja. Dessa lagar är främst följande: LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall), LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) samt LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).

Det kan vara svårt att förstå den formella processen kring exempelvis ett LVU. Det kan också vara svårt att förstå vad socialtjänsten och dess tjänstemän menar med de olika begrepp de använder.

I denna utsatta situation kan vi stödja dig. Det är viktigt att känna till sina rättigheter i en sådan process; särskilt viktigt kan det vara för dig som inte förstår svenska bra eller kommer från en annan etnisk och kulturell bakgrund.

Normalt får man ett offentligt biträde, d v s en jurist som hjälper dig och betalas av staten, när man är part i ett mål rörande LVU, LVM och LPT/LRV.

Vi tar oss alla uppdrag inom tvångslagstiftningen såsom: LVU, LVM och LPT/LRV.

Kontakt oss om Tvångslagstiftning