Sören Rehn

Advokat

Om Sören

Sören Rehn arbetar inom humanjuridikens samtliga områden. Han har kompetens inom advokatbyråns alla verksamhetsområden. Sören är mycket erfaren som advokat och har bred kompetens inom juridikens olika områden.

Sören är uppvuxen i Solna och tog sin juris kandidat examen (LLM) 1979 vid Stockholms universitet.

Sören har genom hela sitt liv ägnat sig åt idrott, både som utövare och åskådare. Numera spelar han bl a bowling och tennis regelbundet. Naturligtvis sponsrar hans Advokat Sören Rehn AB IK Sirius verksamhet.

Sören fullgjorde sin tingstjänstgöring vid Karlskoga tingsrätt 1979-82. Notarietjänstgöringen kombinerades med tjänstgöring vid polismyndigheten och ledde bl a till att Sören arbetade mycket med trafikbrottslighet under en period. Därefter var han biträdande jurist på Hjortsbergs advokatbyrå i Karlskoga.

Efter några år i Värmland valde Sören att söka sig tillbaka till landets östliga delar. Han fick arbete i den vackra staden Uppsala på Advokatbyrån Arfwedsson, Sehlin och Hancock 1985.

Fr o m 1988 har Sören varit advokat och delägare i advokaterna Hancock & Rehn i Uppsala. Under sina år som advokat har Sören arbetat med många brottmål som både försvarare och målsägandebiträde. Han har också lång erfarenhet inom migrationsrättens område

Numera driver Sören Rehn sin egen advokatverksamhet med huvudsäte i Uppsala och kontor i Stockholm och Västerås.