Peter Nordström

Advokat

Om Peter

Peter arbetar inom humanjuridikens samtliga områden. Han har kompetens inom advokatbyråns alla verksamhetsområden. Peter är mogen och har bred kompetens inom inte bara juridiken utan också om samhället i stort och hur det fungerar.

Peter har en lång arbetslivserfarenhet från skilda sektorer. Han har också gedigna universitetsutbildningar bakom sig. Peter är född ångermanlänning men huvudsakligen uppvuxen i Västerås. Han flyttade till Uppsala för att studera juridik 1985 och har sedan dess varit lärdomsstaden trogen.

Peter blev juris kandidat (LLM) 1991. Han studerade då också kriminologi vid Stockholms universitet utöver jur kand examen i ca ett år. Peter har också ett stort språkligt intresse och han har studerat både nordiska språk och engelska på universitetsnivå. Senare i livet har Peter gått ledarskapsutbildningar både på Linköpings universitet (2005-2006) och på Handelshögskolan i Stockholm (2009-2010).

Efter sin jur kand examen arbetade Peter vidare inom kriminalvården, där han som så många andra juris studeranden arbetat vikarie under studieåren. Peter har arbetat inom kriminalvårdens alla verksamhetsgrenar och blev 1995 häkteschef, först i Uppsala och sedan i Västerås. Åren 2001-2007 arbetade Peter som socialchef i först Uppsala och sedan i Tierps kommun.

2007-2011 var Peter managementkonsult med inriktning på organisationsförändring och processförbättring. Peter arbetade därefter som direktör för Överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad. Peter har också i perioder arbetat som interrimschef och konsult i t ex Katrineholm och Charlottenberg. Under en period var Peter också VD inom den privata vårdsektorn.

Peter har deltagit som expert i en utredning i justitiedepartementets regi som utmynnade i SOU 2013:27.

Slutligen bestämde Peter sig för att återgå till juridiken och efter några år som kontorschef på familjens jurist har han nu arbetat på advokatbyrå i drygt tre år.

Peter är sedan april 2021 medlem i Advokatsamfundet

Han har också gått den särskilda utbildningen som Advokatsamfundet ordnar för målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.