Peter Nordström

Advokat

Epost: peter@advsr.se


Peter Nordström tjänstgör även som
biträdande Notarius Publicus.
Peter nås på 073-098 77 22.
För öppettider för Notarius Publicus hänvisas till:
Advokatbyrån Eva K Gustafsson
www.advokatevakgustafsson.se

 

Om Peter

Peter arbetar inom humanjuridikens samtliga områden. Han har kompetens inom advokatbyråns alla verksamhetsområden. Peter har bred kompetens inom inte bara juridiken utan också om samhället i stort.

Peter har en lång arbetslivserfarenhet från skilda sektorer. Han har också gedigna universitetsutbildningar bakom sig. Peter är född ångermanlänning men huvudsakligen uppvuxen i Västerås. Han flyttade till Uppsala för att studera juridik 1985 och har sedan dess varit lärdomsstaden trogen.

Peter blev juris kandidat (LLM) 1991. Han studerade då också kriminologi vid Stockholms universitet utöver sin jur kand examen. Senare i livet har Peter gått ledarskapsutbildningar bl a på Handelshögskolan i Stockholm.

Peter har tidiare arbetat inom kriminalvårdens alla verksamhetsgrenar och blev 1995 häkteschef, först i Uppsala och sedan i Västerås. Åren 2001-2007 arbetade Peter som socialchef.

2007-2011 var Peter managementkonsult. Han arbetade därefter som direktör för Överförmyndar-förvaltningen i Stockholms stad. Under en period var Peter också VD inom den privata vårdsektorn.

Peter har deltagit som expert i en utredning i justitiedepartementets regi som utmynnade i
SOU 2013:27, ”Vissa frågor om gode män och förvaltare”.

Slutligen bestämde Peter sig för att återgå till juridiken och efter några år som kontorschef på familjens jurist har han nu arbetat på advokatbyrå i drygt tre år.