Linda Bostedt

Advokat

Om Linda

Advokat Linda Bostedt har varit verksam jurist sedan 2007.

Linda har Inledningsvis arbetat som handläggare vid Migrationsverket och sedan som föredragande jurist vid förvaltningsrätten i Stockholm. Linda har sedan 2009 varit anställd som biträdande jurist vid advokatfirman Enar Bostedt AB och antogs som ledamot av Sveriges advokatsamfund 2012.

Linda Bostedt har drivit egen advokatbyrå men har valt att delta i ett större sammanhang och är sedan januari 2022 anställd hos Advokat Sören Rehn AB

Linda Bostedt har särskild erfarenhet av att arbeta med barn i utsatta situationer.