Notarius Publicus

Notarius Publicus

Hos Uppsala Advokatbyrå, i samarbete med Advokat Eva K Gustafsson har du möjlighet att få hjälp av en Notarius Publicus med olika tjänster, till exempel utfärdandet av en apostille eller ett intygande på att en handling är äkta. I Uppsala är advokat Eva K Gustafsson ordinarie Notarius Publicus och advokat Peter Nordström är biträdande Notarius Publicus.

Notarius Publicus verkar på uppdrag av länsstyrelsen och tar betalt för sina tjänster.

Vad gör en Notarius Publicus?

En Notarius Publicus utses av länsstyrelsen och hjälper allmänheten med att intyga
äktheten av exempelvis signaturer och dokument från statliga myndigheter. En
Notarius Publicus kan även utfärda apostille. En apostille är en stämpel som utfärdas av
Notarius Publicus och som intygar att en signatur på en handling är äkta. Notarius Publicus
spelar en viktig roll i samhället. Istället för att äktheten i dokument skulle intygas av en
statlig myndighet, vilket hade lett till långa väntetider, så agerar istället notarius publicus i
myndighetens ställe och intygar äktheten.

När behövs Notarius Publicus?

En Notarius Publicus kan vara till stor hjälp när du behöver intyga äktheten av en signatur
eller ett dokument. Det kan till exempel behövas när du ska visa upp ett dokument från en
statlig myndighet för en utländsk myndighet.

5 saker en Notarius Publicus kan hjälpa till med:

  1. Intyga äktheten av dokument från statliga myndigheter och domstolar.
  2. Intyga äktheten av dokument från auktoriserade översättare från Kammarkollegiet.
  3. Kontrollera lotteridragningar.
  4. Agera vittne när förseglingar öppnas och stängs.
  5. Agera vittne när rum för förvaring öppnas och stängs.
  6. Bekräfta att en person har rätt att företräda någon annan.
  7. Utfärda apostille.

Vem är Notarius Publicus i Uppsala?

Det är länsstyrelsen som utser vem som är Notarius Publicus och i Uppsala är
tillförordnad Notarius Publicus advokat Eva Gustafsson. Biträdande Notarius Publicus i
Uppsala är advokat Peter Nordström, som arbetar på Uppsala advokatbyrå. Länsstyrelsen utser minst en Notarius Publicus i varje län, men Notarius Publicus har rätt att verka även utanför länet. Det innebär att du kan anlita advokat Eva Gustafsson som Notarius Publicus även om du bor i Stockholm.

När behövs Apostille?

Enkelt förklarat är en apostille en stämpel som intygar att signaturen på en handling
är äkta. Det behövs huvudsakligen i kontakt med utländska aktörer, till exempel företag och
myndigheter. Med en apostille är dokumentet bestyrkt, vilket gör att du inte behöver
besöka en ambassad för att få dokumentets äkthet bestyrkt.

Vilka dokument kan få Apostille?

För att ett dokument ska kunna få en apostille behöver det innehålla:

  1. Namnsignatur från behörig person samt namnförtydligande.
  2. Att dokumentet är i sitt original och är försedd med en stämpel

I vilka länder gäller Apostille?

Ett Apostille är giltigt i alla länder som har skrivit på Haag-konventionen. Idag har
Haag-konventionen 91 medlemmar, och stora delar av Nordamerika, Sydamerika, Asien och
Europa är med. Europeiska unionen, EU, är en av medlemmarna och därför är en
apostille giltigt inom hela EU.

Var kan jag få Apostille?

Ett apostille kan du få hos en Notarius Publicus och det är endast en Notarius
Publicus som kan utfärda en apostille. Hos oss på Uppsala advokatbyrå kan du få hjälp
med apostille genom Notarius Publicus advokat Eva K Gustafsson som är ordinarie Notarius
Publicus i Uppsala. Advokat Peter Nordström, som arbetar på Uppsala Advokatbyrå är
biträdande Notarius Publicus.

Vad kostar Notarius Publicus?

Varmt välkommen att kontakta oss för att få mer information om vad det kostar för utfärdande av
apostille eller hjälp med andra tjänster.

Hur lång tid tar det att få en apostille?

Vanligtvis tar det några dagar att få en apostille.

Hur bokar jag tid för Notarius Publicus?

Vi har följande öppettider när du behöver hjälp av en Notarius Publicus:

Måndagar-torsdagar: 9:00-11:00.

Fredag: 13:00-16:00.

På måndagar har vi även öppet mellan 15:00-17:00.

Som privatperson har du möjlighet att boka tid för att få hjälp av en Notarius Publicus. Vi har
även drop-in i mån av tid. Vi önskar gärna att du bokar tid om du har flera handlingar som
behöver legaliseras eller om du är företagare. Du når oss enklast via telefon:

Eva Gustafsson, Ordinarie Notarius Publicus.
Tel. 018-60 72 80.

Peter Nordström, Biträdande Notarius Publicus.
Tel. 018-14 69 60.

Varmt välkommen att kontakta oss vid fler frågor!

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill boka tid eller om du har några frågor som rör
Notarius Publicus eller apostille. Du når oss enklast via de telefonnummer som nämndes i det
tidigare stycket.

Vi hör av oss så snart vi kan!