Migrationsrätt

Om Migrationsrätt

Vi har stor och lång erfarenhet av migrationsrättsliga frågor. Vi hjälper till med såväl asylärenden som övriga ärenden, t ex om du söker arbetstillstånd eller uppehållstillstånd p g a anknytningsskäl. Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Den centrala lagen är utlänningslagen, där anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd.

Regelsystemet är inte alltid lätt att förstå. Särskilt för dig som kommer från ett annat land med en annan kultur m m där man varit förtryckt och hotad, kanske t o m med av hemlandets egna myndigheter, är det viktigt att få rätt stöd och hjälp.

Vi lotsar dig/er igenom detta med all vår samlade kompetens hela tiden med humanismen som ledstjärna.

Det är inom detta område särskilt viktigt att veta att vi har en absolut tystnadsplikt som advokatbyrå. Det är viktigt för dig som vår klient att du vet det och att du kan ha tillit och tilltro till oss när vi representerar dig.

Advokatbyrån har samarbete med ideella organisationer som stödjer människor i utsatta situationer.

Både Sören Rehn och Peter Nordström är godkända som offentliga biträden hos Migrationsverket.

 

Kontakta oss om Migrationsrätt