Familjerätt

Om Familjerätt

Vi arbetar med alla typer av familjerätt. Det innebär att vi kan hjälpa dig i de viktiga livssituationerna. Det uppstår ofta frågor om vad som är rätt och riktigt, om vad man får göra eller inte i olika situationer. Här finns vi med vår gedigna erfarenhet för dig! Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente och liknande. Det är en del av civilrätten och är i stora delar dispositiv, så länge alla parter är överens.

I familjerättens natur ligger att rättsförhållanden ofta sträcker sig över landsgränser.
När man vill separera från sin make/maka eller sambo uppstår ofta många frågor. Det kan gälla allt från hur delar man upp sina tillgångar/pengar till var barnen skall bo. Vad betyder växelvist boende? Vem har ansvaret?

Den aktuella lagstiftningen vid skilsmässa och vårdnad m m är s k dispositiv i stora delar. Det betyder att det finns lagregler som tillämpas om man inte kan komma överens, men vill komma överens på annat sätt går det ofta bra. Här står man inför mycket viktiga beslut som kommer att påverka både ens egna lv och andras för många år framåt. Här finns vi för dig. Vi har tid att reda ut begreppen och vi bryr oss om att du förstår dina valmöjligheter. Det kan också vara viktigt att försäkra sig om att barnen efter en vårdnadstvist får rätt underhåll från den andre föräldern.

Likaså kan vi hjälpa dig då någon anhörig gått bort med efterföljande bouppteckning och arvskifte. Här kan ofta missförstånd mellan olika intressenter uppstå och vi hjälper dig igenom denna jobbiga livsprocess. Det är vanligt att tro att allt är klart när bouppteckningen sänts in till Skatteverket, men det viktigaste i hela processen att avveckla dödsboet är arvskiftet. Det är inte förrän arvskiftet är klart som dödsboet upphör som juridisk person och egendom övergår till arvingarna.

Vi upprättar alla sorts familjerättsliga dokument åt dig också: testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev m m. Dessa handlingar kan verka enkla att upprätta och blanketter finns på nätet. Men vad är syftet med dokumentet? Vad kan regleras i ett äktenskapsförord eller samboavtal? Ska jag skriva testamente? Vilka följdverkningar får det jag gör för min familj?

Naturligtvis hjälper vi dig att utreda om du har rätt till rättsskydd från ditt försäkringsbolag eller eventuellt rättshjälp från staten.

Kontakta oss gällande familjerätt