Advokat Västerås

Om Advokat Västerås

Humanjuridiken omfattar många situationer som kan uppstå i vardagen i Västerås. Kanske behöver du skriva ett testamente, gåvobrev eller samboavtal? Eller behöver du hjälp med att söka asyl I Sverige? Vi hjälper dig genom hela processen och kan besvara dina frågor. Med våra kompetenta och erfarna advokater i Västerås kan du vara trygg med att dina rättigheter och intressen tillvaratas.

Advokater

Advokat är en skyddad titel i Sverige och för att få kalla sig advokat ställs det höga krav. Efter avklarad kandidatexamen i juridik krävs det minst tre år av praktiskt, juridiskt arbete. Man behöver även ha gått advokatsamfundets utbildning inom etik och bedömas som lämplig, innan man får lägga sin advokatexamen.

Vem som helst får kalla sig jurist och får ge juridisk rådgivning. Advokat får du däremot enbart kalla dig om du är medlem av advokatsamfundet i Sverige. Advokatsamfundet har fyra värdeord som en advokat omfattas av. De är:

  • Tystnadsplikt
  • Oberoende
  • Lojalitet mot klienten
  • Frihet från intressen

Alla advokater har också ett försäkringsskydd. Det skyddar dig som klient om något skulle gå fel. Advokatsamfundet utövar tillsyn över alla advokater och varje advokat har obligatorisk utbildning på 18 timmar varje år.

När du anlitar en advokat från vår advokatbyrå i Västerås kan du vara trygg på att de följer advokatsamfundets etiska regler och att dina intressen tas tillvara. Uppsala Advokatbyrå har kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås och är specialiserad på humanjuridik. Det betyder att vi tillvaratar dina intressen inom rättsområdena familjerätt, tvångslagstiftning, brottmål och migrationsrätt. Vi värnar om att du ska bli sedd och få svar på dina frågor!

Familjerätt Västerås

Familjerätt är ett rättsligt område som omfattar äktenskapsskillnad, även kallat skilsmässor, vårdnadstvister, och umgängesrätt. Familjerätt berör frågor som väcker många känslor och beslut ska tas, som påverkar din framtid för en lång tid framöver. När du anlitar en advokat i Västerås från vår advokatbyrå, informerar vi dig om dina rättigheter, svarar på dina frågor och är ett stöd. Då lagen inom familjerätt till stor del är dispositiv har du stort inflytande på den slutgiltiga överenskommelsen. En dispositiv lag är en lag som kan avtalas bort om båda parter är överens om det. I annat fall reglerar lagen vad som gäller.

Familjerätten omfattar även att skriva rättsliga dokument som gåvobrev, testamente, samboavtal och äktenskapsförord. På nätet kan du ladda ner guider, men hos oss på Uppsala advokatbyrå får du hjälp av våra experter i Västerås. Då kan du vara trygg med att allt blir exakt som du vill. En mening som är mångtydig kan vålla stora problem och ett välskrivet testamente eller samboavtal är därför till stor hjälp. Hos oss kan vi ge dig svar på dina frågor. Läs mer om familjerätt i Västerås här.

Advokater brottmål

Brottmål rör huvudsakligen lagar i rättegångsbalken och omfattar både dig som är misstänkt för ett brott, samt dig som har blivit utsatt för ett brott.

Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du så fort som möjligt informerar polisen om att du vill ha ett målsägandebiträde. Att gå igenom en rättsprocess är en svår tid. Att ha ett målsägandebiträde som har överblick över hela processen och hjälper dig i de val du står i är därför till stor hjälp. Ett målsägandebiträde kan också hjälpa dig att överklaga en dom och begära skadestånd. Vår advokat Peter Nordström har gått advokatsamfundets utbildning för att bli målsägandebiträde samt den särskilda utbildningen för att representera barn.

Att bli misstänkt eller anklagad för brott är också en svår tid. När du anlitar Uppsala advokatbyrå får du hjälp av vår advokat Sören Rehn som har stor kompetens och erfarenhet som försvarsadvokat. Sören Rehn har jobbat i över 40 år och du kan vara trygg med att dina intressen tillvaratas. I majoriteten av fallen har du rätt till en offentlig försvarare. Staten bekostar den offentliga försvararen. Om du inte skulle ha rätt till en offentlig försvarare kan du alltid anlita en privat försvarare. Läs mer om brottmål i Västerås här.

Advokat migrationsrätt

När du flyr från ditt land och söker asyl i Sverige har du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Ditt offentliga biträde för din talan genom hela asylsökandeprocessen. Du kan söka asyl i Sverige på grund av många anledningar. Du kanske har varit utsatt för förtryck i ditt hemland eller haft en sexuell läggning som inte accepteras. Det kan göra det omöjligt att återvända till ditt hemland. Vi driver idag flera rättsfall där situationen är densamma. Vi hjälper dig att föra din talan, oavsett om du ska framföra den i rätten eller till Migrationsverket.

Våra advokater har tystnadsplikt och får inte berätta information som du berättar i förtroende för dem. Vi tillgodoser också tolk i de fall det behövs, för att säkerställa god kommunikation. Vår advokat Linda Bostedt har bred kompetens inom migrationsrätt eftersom hon tidigare har arbetat som handläggare på Migrationsverket. Läs mer om migrationsrätt i Västerås här.

Tvångslagstiftning

Tvångslagstiftningen omfattar fyra lagar: lagen om särskilt omhändertagande av barn (LVU), lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi på Uppsala Advokatbyrå tar oss an fall inom alla områden och vår advokat Linda Bostedt har särskild kompetens för att arbeta med barn i utsatta situationer.

Det är ofta en svår process när någon blir omhändertagen och du kan få information från myndigheter som är formell och svår att tolka. Därför är det viktigt att du får hjälp. I nästan alla rättsfall har du rätt till ett offentligt biträde som företräder dig när du är en del av ett fall. Ett offentligt biträde bekostas av staten och är ett stöd genom en process som är känslomässigt tung. Läs mer om tvångslagstiftning i Västerås här.

Om staden

Västerås är Sveriges sjätte största tätort med sina 128 000 invånare. Staden Västerås ligger ca 10 mil väster om Stockholm och är en stad med historiska anor. I Västerås domkyrka ligger Kung Erik XIV begravd och år 1623 startades det första gymnasiet i Västerås. Det var även här som Gustav Vasa införde ärftlig monarki samt avskaffade katolicismen i Sverige. Västerås har ett bra företagsklimat och här har företag som ICA och H&M grundats. Många kända ansikten kommer från Västerås, exempelvis Rickard Wolff, Tommy Salo och Helena Bergström.

Välkommen att kontakta Uppsala advokatbyrå!

Uppsala advokatbyrå är en advokatbyrå där du ska känna dig sedd, bemött och trygg. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås. Vårt huvudsakliga fokus ligger på fyra rättsområden inom humanjuridik: familjerätt, tvångslagstiftning, brottmål och migrationsrätt. Välkommen att kontakta våra experter inom juridik:

Telefon: 018-14 69 60

E-post:Advokat Sören Rehn: soren@advsr.se, Advokat Linda Bostedt: linda@advsr.se, Advokat Peter Nordström: peter@advsr.se