Advokat Sören Rehn AB En ledande advokatbyrå i Uppsala med kontor även i Stockholm och Västerås Kontakta oss för rådgivning Din Advokatbyrå i Uppsala, Stockholm och Västerås Vi jobbar med främst humanjuridik Kontakta oss för rådgivning

Våra områden inom juridiken

Familjerätt

Vi arbetar med alla typer av familjerätt. Det innebär att vi kan hjälpa dig i de viktiga livssituationerna. Det uppstår ofta frågor om vad som är rätt och riktigt, om vad man får göra eller inte i olika situationer. Här finns vi med vår gedigna erfarenhet för dig!

Brottmål

Ibland blir man drabbad av brott eller misstänkt för att ha gjort något olagligt. Vi har stor erfarenhet av sådana situationer, kunskap om regelverket och kan ge dig den hjälp du behöver i alla sådana situationer. Sören Rehn är en av landets mest erfarna brottmålsadvokater.

Tvångslagstiftning

Det kan vara så att man behöver stöd om samhället ifrågasätter hur man tar hand om sitt/sina barn. Om socialtjänsten utreder ett eventuellt omhändertagande av barn är det viktigt att du som förälder får kompetent juridiskt stöd.

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Den centrala lagen är utlänningslagen, där anges bland annat förutsättningarna för att få arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

Kontakta oss för konsultation

Lagar och regler är komplicerade. Låt oss hjälpa dig att reda ut ditt bekymmer

Vi ger vårt stöd